Shosuro Miyako

Scorpion Clan Bushi of the Bayushi Bushi School

Description:
Bio:

Shosuro Yukiko’s yojimbo. Miyako is a woman of few words. Her movement betrays a quiet speed and grace. Her father was killed in battle three years ago by the father of Doji (Inoue) Saya.

Shosuro Miyako

The Crane Ascendant Yurial